RIJKSMUSEUM

RIJKSMUSEUM
Museumstraat 1

Ontdek de Rijksmuseum meesterwerken online en speel het sleutel spel.


SLAVERNIJ

Een tentoonstelling over slavernij. Niet als abstract begrip, maar in de vorm van persoonlijke en waargebeurde verhalen. Verhalen uit zowel Brazilië, Suriname en het Caribisch gebied, als uit Zuid-Afrika en Azië.
Voor het eerst richten we onze blik op slavernij in de Nederlandse koloniale periode. Een periode van 250 jaar die een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van onze geschiedenis. Een periode waarin mensen tot bezit en objecten in administraties werden gemaakt. In de tentoonstelling vertellen we tien waargebeurde verhalen van mensen die hierbij betrokken waren. Tien persoonlijke verhalen over mensen die bijvoorbeeld tot slaaf waren gemaakt of slavenhouder waren. Of over mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald. Hoe zagen hun levens eruit? Hoe verhielden zij zich tot het systeem van slavernij? Konden zij eigen keuzes maken?
OBJECTEN EN AUDIOVERHALEN
Op de tentoonstelling zie je objecten uit nationale en internationale musea, archieven en particuliere collecties. Naast de objecten, schilderijen en bijzondere archiefstukken krijg je mondelinge bronnen, gedichten en muziek te horen. De audioverhalen zijn ingesproken door o.a. Joy Delima, Remy Bonjasky en Reza Kartosen-Wong, die vanuit hun eigen achtergrond, elk een band hebben met één van de tien personen.
Om een completer verhaal te vertellen laten we objecten zien die niet eerder in het Rijksmuseum te zien zijn geweest. Zoals objecten die door mensen in slavernij werden gekoesterd, maar ook werktuigen die op de plantages werden gebruikt.
LOOK AT ME NOW
Aansluitend op de tentoonstelling nodigen kunstenaars David Bade en Tirzo Martha van Instituto Buena Bista uit Curaçao alle bezoekers uit om tien nieuwe kunstwerken te maken, gebaseerd op de verhalen uit de tentoonstelling. Dit project heet Look at me now.
VIER CONTINENTEN
De tentoonstelling beslaat de Nederlandse koloniale periode van de 17de tot en met de 19de eeuw. Zowel de slavernij in Suriname, Brazilië en het Caribisch gebied (trans-Atlantisch), met de rol van de West-Indische Compagnie (WIC), als de Nederlandse koloniale slavernij in Zuid-Afrika en Azië waar de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) actief was, komen aan bod. Ook de effecten van het systeem in Nederland zelf in die periode worden belicht. Het levert een brede geografische, en tegelijk tevens specifiek Nederlandse blik op, die niet eerder in een nationaal museum is getoond.
RIJKSMUSEUM & SLAVERNIJ
Ook op andere plekken in het museum belichten we de relatie met slavernij. Bij rond de 77 objecten in de vaste opstelling vind je een jaar lang een tweede tekstbordje. Hierop gaan we in op de tot nu toe onzichtbare relatie met slavernij.

MUZIEKPARADE

Deze tentoonstelling belicht verschillende muziekgezelschappen, van de 17e tot de 19e eeuw. Er wordt een selectie van ongeveer 100 historische muziekinstrumenten, militaire objecten, prenten en tekeningen getoond. De meeste hiervan zijn niet meer te zien geweest sinds het begin van de 20e eeuw.
Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen, zoals militaire parades, kroningen en koninklijke bruiloften. Muziek geeft de plechtigheid grandeur. Muzikale ensembles die op deze gelegenheden optreden bestaan in Europa al sinds de oudheid.
45 TROMMELS
Trommels gaven signalen aan de troepen tijdens de strijd, gaven het marstempo aan en werden gebruikt tijdens parades en ceremonies. De tentoonstelling laat een van de grootste selecties van historische trommels ooit zien, 45 stuks in totaal. Een daarvan is vergelijkbaar met de trommel die door Rembrandt is afgebeeld op de Nachtwacht.
TROMPET VAN WILLEM I
Willem I bestelde deze zilveren trompet voor zijn lijfwachten te paard. De lange inscriptie op de beker bevat de namen van de corpsleden die het vaderland verdedigden tegen de Fransen in de jaren 1813 en 1814. Op 26 maart 1814, vier dagen voor de inhuldiging van Willem als soevereine vorst van Nederland, werd deze trompet gepresenteerd tijdens een officiële ceremonie op de Dam in Amsterdam.
INSTRUMENTEN MET DIERVORMEN
In de vroege 19e eeuw waren diervormen heel populair voor instrumenten van militaire muziekkorpsen. Te zien zijn een bazuin met een beker in de vorm van een monster, een houten blaasinstrument in de vorm van een slang (een zogenaamde serpent) en een Turkse schelleboom met een slang.
DE 19E-EEUWSE BANDS
De grote fanfares waar we tegenwoordig zo vertrouwd mee zijn, ontwikkelden zich in de vroege 19e eeuw. Voor de uitvinding van de radio en de lp speelden fanfares een belangrijke rol in de verspreiding van allerlei soorten muziek.