IHLIA EXPO


Oosterdokskade 143 (3e etage)

Graphic Sapphic

Gevoed door vrouwen- en homo-emancipatie en de opmars van feministische en lhbtiq+-pers, werden comics en cartoons met lesbische inhoud steeds prominenter in het Verenigd Koninkrijk en Nederland van de jaren 70 tot de jaren 90.

De expositie Graphic Sapphic neemt de bezoekers mee terug naar die tijd en toont strips en cartoons uit de collectie van IHLIA en de persoonlijke archieven van de tekenaars. Daarnaast zijn clips te zien waarin de tekenaars over hun werk en de context vertellen waarbinnen het tot stand kwam, evenals andere objecten en interactieve elementen waardoor de comics tot leven komen.

De tentoonstelling is samengesteld door Vasiliki Belia (PhD-kandidaat aan de Maastricht University) als onderdeel van het onderzoeksproject Redrawing feminism: graphic narrative engagements with the feminist past, ondersteund door het NWO.

Exposities zijn het hele jaar op het IHLIA-plein gratis te bezoeken. Volg hierbij de openingstijden van de OBA: ma t/m vr: 08.00 – 22.00 uur en za + zo: 10.00 – 20.00 uur

IHLIA duikt in eigen geschiedenis bij expositie ‘Het archief in ontwikkeling’
Deze is nu online te bezoeken

De totstandkoming van alternatieve homo- en vrouwenarchieven

Bezoekers van archieven komen vaak alleen in aanraking met de eindresultaten van het archiefproces. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij een archief? Welke keuzen worden gemaakt bij de selectie en wat is het effect hiervan?

Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe IHLIA-tentoonstelling Het archief in ontwikkeling, waarin samensteller Noah Littel aan de hand van verschillende historische foto’s en documenten dit proces bij ‘alternatieve’ archieven, zoals IHLIA, in Nederland zichtbaar wil maken. De tentoonstelling is vanaf 22 februari te zien bij IHLIA LGBTI Heritage.

Alternatieve archieven
Archieven zijn geen neutrale opslagplekken waar tastbare sporen van de geschiedenis simpelweg bewaard en toegankelijk gemaakt worden. Tijdens het proces van archivering vindt altijd selectie plaats, en deze leidt in de praktijk vaak tot uitsluiting van bepaalde groepen.

Een reactie op deze uitsluiting was het ontstaan van ‘alternatieve archieven’. De initiatiefnemers zetten zich in om historische bronnen van groepen van wie het erfgoed niet of nauwelijks gerepresenteerd werd door traditionele archiefinstellingen, zoals lhbti+’ers, vrouwen en mensen van kleur, veilig te stellen en te bewaren.

Deze initiatiefnemers pasten traditionele archiefmethodes toe maar gingen ook op zoek naar alternatieven manieren om hun geschiedenis te bewaren en toegankelijk te maken. De archiefinstellingen stonden in nauwe verbinding met de sociale bewegingen waaruit ze voortkwamen. De keuzes van de archiefmedewerkers waren vervolgens bepalend voor de geschiedschrijving over hun bewegingen.

Geen neutrale opslagplek
Ook alternatieve archieven zijn geen neutrale opslagplekken, maar het resultaat van processen van selectie. De vorming van alternatieve archiefcollecties was altijd onderwerp van discussie, en de archiefinstellingen en hun steeds groeiende collecties zijn altijd in ontwikkeling geweest.

Het archief in ontwikkeling zoomt in op een aantal momentopnames uit de geschiedenis van de Nederlandse Lesbische Archieven, het Dokumentatiecentrum Homostudies, en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Hiermee geeft deze tentoonstelling tegelijkertijd een inkijkje in de voorgeschiedenis van de huidige archieven IHLIA en Atria.

De tentoonstelling is samengesteld door Noah Littel (promovendus aan de Universiteit Maastricht) in het kader van het onderzoeksproject The Critical Visitor: Intersectional Approaches for Rethinking & Retooling Accessibility and Inclusivity in Heritage Spaces.

With Pride wordt erepodium voor Nederlandse regenbooggeschiedenis

Lesbisch activisme uit de jaren 70, protesten die de aidsepidemie in de jaren 80 en 90 onder de aandacht brachten en gemeenschappen waar je al vroeg openlijk trots, zwart én queer kon zijn: de regenbooggeschiedenis van Nederland verdient een erepodium.

Daarom heeft IHLIA LGBTI Heritage in samenwerking met projectbureau Van Gisteren dit verhalenplatform With Pride gelanceerd. Het platform brengt Nederlands rijke lhbtiq-verleden onder de aandacht en zet toonaangevende individuen in de spotlight.

Op dit platform staat het verhaal achter de strijd voor emancipatie en sociale acceptatie centraal. Daarmee sluit het aan bij de eerdere tentoonstellingen With Pride en Nos Tei (2018 en 2019). Vanaf 2 juni 2021 is de WITH PRIDE website actief.

Raadpleeg voor bezoek de website van de OBA en reserveer op tijd.

‘Flikker mee of Flikker op’ en andere buttons zijn nu te bekijken! Met het opspelden van een button kan je een verhaal vertellen over wie je bent, waar je voor staat en bij welke groep je hoort. Neem een kijkje in een selectie uit de 1014 tellende buttoncollectie van IHLIA en laat je verrassen door wat één button voor verhaal kan vertellen. Of leer de buttons beter kennen door je geheugen te trainen met een memoryspel met de buttons uit onze collectie. Kijk voor het volledige collectie op LGBTQIBUTTONS.NL