IHLIA EXPO

IHLIA LGBT Heritage
Oosterdokskade 143 (3e etage)

vanaf 8 NOV 10:00 – 22:00 uur
EXPO:
TRANSGENDER OUDEREN

IK MAG ZIJN WIE ER IS

Ondanks alle aandacht voor de diverse groep transgenders blijft tot nu toe de oudere generatie enigszins onderbelicht. Terwijl juist zij, met hun persoonlijke geschiedenis van strijd en opgroeien in een wereld waar het aan acceptatie en kennis ontbrak, zoveel te vertellen heeft.

Eveline van de Putte en Erik Alkema presenteren bij IHLIA een video-installatie met daarin een vijftal openhartige documentaire portretten van transgender ouderen. Hierin vertellen oudere transgenders hun levensverhaal. Op deze manier wordt de problematiek waarmee transgenders te maken krijgen, begrijpelijk en invoelbaar gemaakt.

Deze transvrouwen, -mannen en non-binaire transgenders, die nu eindelijk de mogelijkheid hebben zichzelf te kunnen zijn, vertellen uit eerste hand hoe het in een vroeger van niet zo lang geleden was. Hun verhalen illustreren wat er bevochten en gewonnen is en waarom de hedendaagse positieve ontwikkelingen zo belangrijk zijn.

Met deze persoonlijke verhalen van mensen, die hun gevoelens moesten ontdekken in een tijd zonder voorbeelden, willen de makers laten zien wat geboren worden met genderdysforie en het binaire genderdenken, betekent voor een leven, voor een mens en voor hun omgeving.

Deze expositie is onderdeel van het Transgender Ouderen Project, waarbij ook het boek Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen hoort. Meer informatie vind je HIER.

De films zijn in het Nederlands met Engelse ondertiteling. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), Club Church, Roze50+, IHLIA en OBA.  IHLIA

IHLIA LGBT Heritage
Oosterdokskade 143 (3e etage)

31 januari – 12 april
10:00 – 22:00 uur
EXPO: HELDEN!

Held. Heldin. Heldenmoed. Heldenverering. Bestaand, fictief, historisch. Strijders, redders, beschermers: Helden kunnen voor veel mensen een rolmodel zijn. Een inspiratiebron die je helpt bij de vormgeving van je eigen leven. IHLIA LGBT Heritage vroeg zeven lhbti’ers te vertellen over hun held. Deze verhalen staan centraal in de expositie ‘HELDEN!’, welke vanaf 31 januari te zien is bij IHLIA LGBT Heritage.

Voor de expositie zijn Nassiri Belaraj, Splinter Chabot, Astrid Oosenbrug, Chris Rijksen, So Roustayar, Raisa Sambo en Thorn Vineyard uitgenodigd om iets te komen vertellen over hun held. Maar voor de geïnterviewde lhbti’ers die iets over hun held wilden vertellen, riep de term niet meteen warme gevoelens op en soms zelfs enige verwarring. ‘Ik ben niet zo van de heldenverering, maar meer van de rolmodellen. Een held schept meteen veel verwachtingen’, zoals COC-voorzitter Astrid Oosenbrug zegt. Het concept leent zich volgens Chris Rijksen bij uitstek ‘voor een soort kritiekloze ‘idolificatie’. En dat is iets wat eigenlijk nooit goed kan gaan.’

Dat neemt niet weg dat de ‘helden’ die zij uiteindelijk kozen, veel voor hen betekend hebben. In deze IHLIA-tentoonstelling vertellen de geïnterviewden over die ene persoon die hen opgetild heeft en waardoor ze zich even niet alleen voelden. Iemand die hen vooral inspireerde om ook hun eigen weg te volgen. Door helden in het voetlicht te zetten wil IHLIA weer aandacht geven aan de illustere en moedige voorgangers die streden voor een diverse en inclusieve wereld.

In zeven panelen in de tentoonstelling worden de verhalen verteld. Deze verhalen worden aangevuld met collectiestukken uit het archief van IHLIA LGBT Heritage. IHLIA