IHLIA EXPO


Oosterdokskade 143 (3e etage)

KIN. Geeft een inkijkje in de Amsterdamse Dragkingscene

De tentoonstelling laat het leven zien in het eerste Amsterdamse dragking-huis: The House of Løstbois. The House of Løstbois ontstond in maart 2019 vanuit een dragkingacademie georganiseerd door dragtutor en -moeder ‘Taka Taka’ en ‘Father Julius’. Wat aanvankelijk begon als creatief onderzoek naar gender, leidde tot veel meer: een gemeenschap, een support system, een familie en een vreugdebron die pride ver ontstijgt.

Kin. omvat een fotoserie door documentair fotograaf Stacey Yates – ook bekend als ‘The Bill Please’ – en is het startpunt van een breder project dat een persoonlijk licht schijnt op de ontwikkeling van een queer universum. Door zijn foto’s te publiceren deelt Bill een vleug van de intieme, persoonlijke momenten met zijn dragfamilie. Tegelijkertijd weerspiegelt deze serie de zoektocht naar zijn eigen genderidentiteit.

De term ‘kin’ verwijst naar het begrip ‘chosen family’. Wat is er inmiddels niet gezegd over queers en familie? Queers vinden hun gelijkgestemden; afwijzing en afzondering ontketenen het verlangen om als je ware zelf gezien te worden en hierom gevierd te worden. Om werkelijk ergens thuis te horen.

Tijdens de repetities van de Løstbois verdwijnen genderverwachtingen, waardoor ruimte ontstaat voor ontdekking, opwinding en ondersteuning. Club ChUrch Amsterdam is voor de Løstbois hun habitat doordat ze daar structuur, middelen, een repetitieplek, en – uiteraard – een podium aangeboden krijgen. Voor velen dient deze performanceruimte als een veilige, vrije en stimulerende omgeving voor speelse interactie en verkenning.

Het vinden van elkaar was voor de Løstbois als het ontdekken van water in de woestijn. Achter de zware deuren van queer cruiseclub ChUrch stichtten zij een eigen oase. KIN. is vanaf donderdag 12 mei te zien op het IHLIA-plein op de derde etage van OBA Oosterdok.

IHLIA duikt in eigen geschiedenis bij expositie ‘Het archief in ontwikkeling’

De totstandkoming van alternatieve homo- en vrouwenarchieven

Bezoekers van archieven komen vaak alleen in aanraking met de eindresultaten van het archiefproces. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij een archief? Welke keuzen worden gemaakt bij de selectie en wat is het effect hiervan?

Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe IHLIA-tentoonstelling Het archief in ontwikkeling, waarin samensteller Noah Littel aan de hand van verschillende historische foto’s en documenten dit proces bij ‘alternatieve’ archieven, zoals IHLIA, in Nederland zichtbaar wil maken. De tentoonstelling is vanaf 22 februari te zien bij IHLIA LGBTI Heritage.

Alternatieve archieven
Archieven zijn geen neutrale opslagplekken waar tastbare sporen van de geschiedenis simpelweg bewaard en toegankelijk gemaakt worden. Tijdens het proces van archivering vindt altijd selectie plaats, en deze leidt in de praktijk vaak tot uitsluiting van bepaalde groepen.

Een reactie op deze uitsluiting was het ontstaan van ‘alternatieve archieven’. De initiatiefnemers zetten zich in om historische bronnen van groepen van wie het erfgoed niet of nauwelijks gerepresenteerd werd door traditionele archiefinstellingen, zoals lhbti+’ers, vrouwen en mensen van kleur, veilig te stellen en te bewaren.

Deze initiatiefnemers pasten traditionele archiefmethodes toe maar gingen ook op zoek naar alternatieven manieren om hun geschiedenis te bewaren en toegankelijk te maken. De archiefinstellingen stonden in nauwe verbinding met de sociale bewegingen waaruit ze voortkwamen. De keuzes van de archiefmedewerkers waren vervolgens bepalend voor de geschiedschrijving over hun bewegingen.

Geen neutrale opslagplek
Ook alternatieve archieven zijn geen neutrale opslagplekken, maar het resultaat van processen van selectie. De vorming van alternatieve archiefcollecties was altijd onderwerp van discussie, en de archiefinstellingen en hun steeds groeiende collecties zijn altijd in ontwikkeling geweest.

Het archief in ontwikkeling zoomt in op een aantal momentopnames uit de geschiedenis van de Nederlandse Lesbische Archieven, het Dokumentatiecentrum Homostudies, en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Hiermee geeft deze tentoonstelling tegelijkertijd een inkijkje in de voorgeschiedenis van de huidige archieven IHLIA en Atria.

De tentoonstelling is samengesteld door Noah Littel (promovendus aan de Universiteit Maastricht) in het kader van het onderzoeksproject The Critical Visitor: Intersectional Approaches for Rethinking & Retooling Accessibility and Inclusivity in Heritage Spaces.

With Pride wordt erepodium voor Nederlandse regenbooggeschiedenis

Lesbisch activisme uit de jaren 70, protesten die de aidsepidemie in de jaren 80 en 90 onder de aandacht brachten en gemeenschappen waar je al vroeg openlijk trots, zwart én queer kon zijn: de regenbooggeschiedenis van Nederland verdient een erepodium.

Daarom heeft IHLIA LGBTI Heritage in samenwerking met projectbureau Van Gisteren dit verhalenplatform With Pride gelanceerd. Het platform brengt Nederlands rijke lhbtiq-verleden onder de aandacht en zet toonaangevende individuen in de spotlight.

Op dit platform staat het verhaal achter de strijd voor emancipatie en sociale acceptatie centraal. Daarmee sluit het aan bij de eerdere tentoonstellingen With Pride en Nos Tei (2018 en 2019). Vanaf 2 juni 2021 is de WITH PRIDE website actief.

Raadpleeg voor bezoek de website van de OBA en reserveer op tijd.

‘Flikker mee of Flikker op’ en andere buttons zijn nu te bekijken!

Met het opspelden van een button kan je een verhaal vertellen over wie je bent, waar je voor staat en bij welke groep je hoort.

Neem een kijkje in een selectie uit de 1014 tellende buttoncollectie van IHLIA en laat je verrassen door wat één button voor verhaal kan vertellen.

Of leer de buttons beter kennen door je geheugen te trainen met een memoryspel met de buttons uit onze collectie.

Kijk voor het volledige collectie op LGBTQIBUTTONS.NL