Disclaimer & Privacy

Disclaimer

OUDROZE AGENDA stelt de getoonde informatie op haar website nauwkeurig en met aandacht samen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
OUDROZE AGENDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan en/of de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van het OUDROZE AGENDA.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij OUDROZE AGENDA. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OUDROZE AGENDA.

OUDROZE AGENDA is gerechtigd om geplaatst materiaal zonder opgave van redenen te wijzigen of te verwijderen van de website. Ook kan OUDROZE AGENDA zonder opgave van redenen bepaalde gebruikers de toegang tot de site ontzeggen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy

OUDROZE AGENDA respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de internetsite van OUDROZE AGENDA.
OUDROZE AGENDA is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (webadres) is gewijzigd.