AMSTERDAM MUSEUM

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92

BIER – AMSTERDAM, STAD VAN BIER EN BROUWERS
10 juli – 1 november

Amsterdam bierstad. Dat geldt al sinds de 14e eeuw toen de stad samen met Medemblik werd aangewezen als enige invoerhavens voor bier uit Duitsland. Later werd de huidige wereldmarktleider Heineken hier opgericht. En vandaag de dag telt Amsterdam meer dan 45 brouwerijen, waarmee de stad veruit de meeste brouwers van Nederland telt.

In de tentoonstelling wordt de bezoeker vanuit het heden naar het verleden geleid. Je begint in de recente craftbeer-revolutie van kleine brouwerijen en gaat via de opmars van pils eind 19e eeuw naar het begin van Amsterdam als stapelmarkt voor Duits hoppenbier in de 14e eeuw.

Tableau van keramische tegels met uitzicht op de Amsterdamse bierbrouwerij de Gekroonde Valk

Er bestaan wereldwijd zo’n 400 verschillende biersoorten. Afhankelijk van de ingrediënten varieert de smaak van zuur tot zilt en van bitter tot zoet, maar ze worden allemaal gemaakt volgens hetzelfde procedé. In de tentoonstelling ontdek je de verschillende smaken en grondstoffen, maar leer je ook meer over bijvoorbeeld de rol die hop speelt bij de houdbaarheid.

Vanzelfsprekend besteedt de tentoonstelling veel aandacht aan Amsterdamse brouwers van nu. Zo fungeert De Prael als sociale werkplaats en zet Troost restafval om in brood of elektriciteit. Maak kennis met de vele brouwers van de stad.

Bier was eeuwenlang volksdrank nummer één. Omdat water niet schoon was en wijn te duur dronk iedereen het, zelfs kinderen. Maar meer dan vroeger worden nu vraagtekens gezet bij de productie en consumptie van bier. Daarom wordt in de tentoonstelling ook aandacht besteed aan de ecologische footprint van brouwerijen, het macho-imago dat bier lange tijd had, en de sociale en medische gevolgen van alcoholgebruik.

In 1806 telde Amsterdam al 1793 bierhuizen en tapperijen, en nog steeds wemelt het in de stad van de kroegen. Een biertentoonstelling zonder een café is niet af. En daar horen ook de sporen bij die de cafécultuur heeft achtergelaten in de kunst. Van Gabriël Metsu’s 17e-eeuwse portret van een oude drinker tot Gijs Assmanns hedendaagse vanitas-sculpturen met bierflesjes. Een 17e-eeuws stilleven met een met bier gevuld pasglas van Janz. Van de Velde is voor de tentoonstelling gereconstrueerd met archeologische vondsten uit Amsterdamse bodem.

VROUWEN VAN NIEUW WEST
10 juli – 1 november

In de tentoonstelling ‘Vrouwen van Nieuw West’ stappen een aantal vrouwen naar voren die het verschil maken in hun stadsdeel. Van bewoners die hier al veertig jaar wonen tot aan de jeugd, op zoek naar een plek in hun wijk. Van koks tot boerinnen, van ballerina’s tot voetballers. Elke groep vertelt een eigen verhaal, samen vertellen ze het verhaal van de Vrouwen van Nieuw-West.

In het jongste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam zijn het net zo vaak vrouwen als mannen die inhoud, kracht en kleur geven aan hun buurt, de wijk en het stadsdeel. De vrouwen doen dat soms zichtbaar op de voorgrond, maar vaker op de achtergrond. Terwijl ze het verschil maken als vrijwilliger, professional, moeder, bewoner, activist, of vertegenwoordiger.

Met twaalf buurttentoonstellingen in het stadsdeel maakten vrouwen in het afgelopen anderhalf jaar zichtbaar wie ze zijn en welke rol ze in hun wijk spelen. Daarnaast veroverden zij met een reizende buitententoonstelling het afgelopen jaar de hele stad. En nu staan ze met een tentoonstelling in het Amsterdam Museum.

Naast de portretten in de tentoonstelling zijn er korte impressies te zien van de workshops en het boek Vrouwen van Nieuw-West, dat speciaal voor dit project is gemaakt, ligt op tafel. Ook is het mogelijk om een eigen verhaal achter te laten.

Het project Vrouwen van Nieuw-West is gestart in 2018 in het stadsdeel. We hebben meer dan 1000 vrouwen bereikt. Een deel van hen heeft meegedaan aan workshops storytelling en fotografie. Hun zelfgemaakte portretten en korte verhalen worden hier getoond. Vrouwen van Nieuw-West is een project waarbij vrouwen zélf de regie hebben over wat ze vertellen en laten zien. De productie is in handen van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger, New Metropolis. Verder hebben de fotografen Monique Vermeulen, Vera Duivenvoorden, Laika, Lotte Dale en Cees Glaastra van Loon portretten gemaakt tijdens workshops, deze worden ook hier getoond. Meer weten over Vrouwen van Nieuw-West? Ga naar vrouwenvannieuwwest.nl

WERELD – STAD Amsterdam in de Wereld. De wereld in Amsterdam

Het Amsterdam Museum staat bij veel bezoekers uit binnen- en buitenland bekend om zijn vaste tentoonstelling Amsterdam DNA: een interactieve reis door de tijd en de stad. Nu is daar Wereld – Stad, een vervolg op en een verdieping van thema’s uit Amsterdam DNA. Wereld – Stad gaat over de stad Amsterdam in de wereld en de wereld in Amsterdam. Met internationale relaties en persoonlijke verhalen.

De bezoeker wandelt in Wereld – Stad door zes thema’s: ‘Van nederzetting tot wereldstad’, ‘Geluk zoeken’, ‘I Amsterdam’, ‘Dader of slachtoffer’, ‘Religie en tolerantie’, ‘Wereld – Stad revisited’. Het is de eeuwenlange en intensieve interactie tussen de stad, de delta en de wereld die de geschiedenis van Amsterdam kenmerkt. Zonder de haven toen of Schiphol nu is Amsterdam ondenkbaar. Globalisering, migratie, groei, het komt allemaal samen in deze nieuwe opstelling, van vroeger tot nu.

De hoofdzetel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie stond niet in Den Haag maar in Amsterdam. De Sociëteit van Suriname was een Amsterdamse aangelegenheid en daardoor was Suriname in feite een buitenwijk van Amsterdam. Tot het midden van de 20ste eeuw is Amsterdam de koloniale hoofdstad en mede daardoor tegenwoordig een zeer diverse stad. De Zuidas en Amsterdam Zuidoost zijn daar de moderne symbolen van.

De naam Amsterdam is afgeleid van ‘Dam in de Amstel’; de stad draait letterlijk en figuurlijk om de Dam. Het is altijd een lokaal, nationaal én internationaal trefpunt geweest. In de 17de eeuw werd hier het stadhuis gebouwd met een Burgerzaal waar je over een vloer kunt wandelen die de gehele wereld verbeeldt: Amsterdam als centrum van de wereld. Tegenwoordig treffen shoppers en toeristen elkaar hier in groten getale, maar is het ook de plek waar de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht of waar mensen als vanzelf samenkomen om troost te zoeken na een tragische gebeurtenis. In Wereld – Stad komt de Dam in bijna elke zaal terug, en vormt zo het centrum van deze opstelling.

Een geliefd onderdeel van het Amsterdam Museum was de zogeheten digitale groeikaart, waarop te zien is hoe de ontwikkeling van de stad zich heeft voltrokken in de afgelopen eeuwen. Voor Wereld– Stad is een nieuwe digitale groeikaart geproduceerd, die inzoomt op de stad en uitzoomt naar (inter-)nationale aspecten, met name migratie en verbindingen.