AMSTERDAM MUSEUM

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92

DE GOUDEN KOETS


Op vrijdag 18 juni opent in het Amsterdam Museum de tentoonstelling De Gouden Koets. Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets voor het eerst weer voor publiek te zien. Het rijtuig wordt tot en met 27 februari 2022 in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum. Daarmee keert de koets tijdelijk terug naar Amsterdam, de stad die hem in 1898 aan koningin Wilhelmina schonk.
De Gouden Koets wordt getoond in een glazen behuizing op de ruime meisjesbinnenplaats van het Amsterdam Museum. Bezoekers kunnen de gerestaureerde koets in alle rust van heel dichtbij bekijken. In zes museumzalen rondom de binnenplaats, met zicht op de Gouden Koets, worden uiteenlopende verhalen uitgelicht. Honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, Oranjesnuisterijen, kledingstukken, spotprenten, foto’s en bewegende beelden geven een veelzijdig beeld van de geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets, en de discussies uit verleden en heden over dit iconische voertuig.
Cadeau van Amsterdam
De Gouden Koets is bedacht als cadeau voor de inhuldiging van de eerste vrouw op de Nederlandse troon, de toen achttienjarige koningin Wilhelmina. Al sinds zijn ontstaan kent de koets fans en critici. De Gouden Koets is dan ook veel meer dan alleen een voertuig. Het rijtuig staat symbool voor iets groters: het Oranjehuis, de democratie, de zelfbewuste hoofdstad Amsterdam, het sprookje (of: de gouden kooi) van het vorstelijke bestaan, het Koninkrijk der Nederlanden en het koloniale verleden. In de tentoonstelling, die daarom meerstemmig is opgezet, komen al die betekenissen aan de orde.

In Corona in de stad staan niet de verklaringen en feiten van ministers en experts over het virus centraal maar juist de alledaagse verhalen en ervaringen van mensen in de stad. Vanaf 30 april 2020 konden alle bewoners, bezoekers en liefhebbers van Amsterdam dan ook een geschreven verhaal, foto, GIF-je, video, audiofragment of een andere uiting over een aspect van de corona-crisis in de stad delen met het Amsterdam Museum. Dit kunnen anekdotes, herinneringen, dromen, toekomstwensen, beschouwingen en andere boodschappen gerelateerd aan corona en deze historische periode van crisis, zelfisolatie en veerkracht in de stad zijn.
Sinds de opening op 15 mei 2020 hebben meer dan 150.000 mensen de digitale tentoonstelling Corona in de Stad bezocht.
Corona in de Stad is een grootschalige digitale tentoonstelling van het Amsterdam Museum over de gevolgen van het coronavirus op de stad Amsterdam en haar bewoners. Sinds het begin van de coronacrisis heeft het museum met de hulp van tientallen organisaties en makers de verhalen van duizenden Amsterdammers verzameld: van ontroerende reportages over bezoek op afstand tot verstilde foto’s van de lege stad; van aangrijpende berichten vanuit de vitale sectoren tot creatieve verbeeldingen van het leven in quarantaine.
Met Corona in de Stad probeert het museum bewoners in isolatie met elkaar verbinden, een bredere context en historische duiding aan de crisisperiode te geven en om deze unieke tijdgeest in getuigenissen te vatten zodat in de toekomst over deze periode kan worden verteld. Een team van gastcuratoren en museumconservatoren hebben deze verhalen ondergebracht in verschillende digitale ‘zalen’. Negen werken uit negen verschillende zalen zijn nu te zien in de binnenplaats van het museum.
Corona in de Stad is nog altijd een levende, groeiende tentoonstelling. Iedereen kan een verhaal inzenden op coronaindestad.nl.

‘KASTK!JKERS’: 500 JAAR AMSTERDAMSE JEUGDHULP

Om stil te staan bij 500 jaar jeugdzorg in Amsterdam tonen we vanaf 1 november de kleine tentoonstelling ‘KASTK!JKERS’, een samenwerking van het Amsterdam Museum met Levvel.
Jongeren uit de jeugdhulp tonen eigen werk in de bekende ‘wezenkastjes’ op de binnenplaats van het museum. Zij vullen deze onder meer met schilderijtjes, tekeningen en (rap)video’s. De tentoonstelling opent 1 november, in de Week van de Pleegzorg, en is gratis te bezichtigen.
500 jaar geleden werd in Amsterdam het eerste weeshuis gesticht in de Kalverstraat. Het is het begin van de jeugdhulp in de stad. In 1580 verhuisde het weeshuis naar de overkant van de straat, naar het gebouw waar tegenwoordig ons museum is gevestigd. Tienduizenden kinderen groeiden tussen 1580 en 1960 op in het Burgerweeshuis.
‘KASTK!JKERS’ biedt dus enerzijds een podium aan jongeren die normaal niet in de spotlights staan en anderzijds een geeft het een kijkje in de geschiedenis van de jeugdzorg: in onze wezenkastjes werden vroeger de gereedschappen opgeborgen die weesjongens nodig hadden bij hun beroepsopleiding elders in de stad.

VERWACHT:

VRIJDENKERS: VAN SPINOZA TOT NU
5 SEPTEMBER 2021 T/M 27 FEBRUARI 2022


Op zondag 5 september opent de nieuwe tentoonstelling Vrijdenkers: van Spinoza tot nu. Deze tentoonstelling legt verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en historische ontwikkelingen en spoort aan tot reflectie en discussie. Vrijdenkers: van Spinoza tot nu is een initiatief van het Amsterdam Museum en het jarige Humanistisch Verbond en loopt t/m 27 februari 2022. Het Humanistisch Verbond zet zich al 75 jaar in voor vrijdenken en een democratische rechtsstaat waarin mensen vrij en gelijk kunnen leven.
Wie is een vrijdenker en wat is vrijdenken? Zo simpel en eenduidig is het antwoord niet. Wie voor de een vrijdenker is, kan door de ander als oproerkraaier worden gezien. Ook verandert onze mening over wie een vrijdenker is in de loop der tijd. De tentoonstelling Vrijdenkers: van Spinoza tot nu daagt dan ook de bezoeker uit zelf positie te bepalen.
De tentoonstelling opent op 5 september en is een samenwerking van het Humanistisch Verbond met het Amsterdam Museum. De aandacht gaat uit naar vrijdenkers als vernieuwers, idealisten, dwarsliggers, vrije geesten én activisten. In een tijdspad van 4 eeuwen langs onder meer Spinoza, Aletta Jacobs en Theo van Gogh worden je gedachten bevraagd: hoe tolerant zijn we eigenlijk voor afwijkende denkers en doeners? In hoeverre geven we ruimte aan de mening van een ander? Mag men mensen ‘cancelen’ om hun mening en verdient iedereen een podium? Vragen dus die er nu toe doen. Door het leggen van verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en historische ontwikkelingen wordt de bezoeker aangespoord tot reflectie en discussie.
Te zien zijn onder andere de banvloek die door de Joodse gemeenschap in 1656 tegen Spinoza werd uitgesproken wegens ‘gruwelijke ketterijen’, de typemachine van Theo van Gogh, de T-shirts van de eerste Black Lives Matter-demonstratie en de handtas van kunstenaar Tinkebell die zij maakte van haar eigen kat. De tentoonstelling laat zien en horen wat de kritische geesten dachten, wat hen dreef, en hoe de samenleving erop reageerde. Velen kregen te maken met afkeuring, intimidatie, repressie en geweld. Iedereen die vraagtekens plaatst, kan onder vuur komen te liggen.
Hedendaagse kunstenaars zijn gevraagd te reflecteren op thema’s als religie, vrijheid van meningsuiting, feminisme, gender en etniciteit.
Het Humanistisch Verbond zet zich al 75 jaar in voor de vrijheid van denken. Onze slogan is niet voor niks ‘vrij denken, samen leven’. Humanisten streven naar menselijke waardigheid (humaniteit) voor ieder individu. Dat lukt volgens hen het beste in een democratische rechtsstaat waarin mensen vrij en gelijk kunnen leven. Als democratische rechtsstaat is Nederland op veel punten liberaal. Zoals de mogelijkheid tot crematie, buitenkerkelijkheid, het homohuwelijk, abortus, euthanasie en vrouwenstemrecht. Tegelijkertijd staat de vrijheid van meningsuiting voortdurend ter discussie. Vrijdenken blijft van fundamenteel belang voor het behoud van de open samenleving.

MAISON AMSTERDAM
18 SEPTEMBER 2021 T/M 3 APRIL 2022

Na een jaar uitstel gaat op zaterdag 18 september 2021 in De Nieuwe Kerk de tentoonstelling MAISON AMSTERDAM van start. MAISON AMSTERDAM laat een nog niet eerder vertoond overzicht zien van 250 jaar modegeschiedenis in een Amsterdamse context.

Aan de hand van 150 objecten uit de modecollectie van het Amsterdam Museum en collecties van toonaangevende modeontwerpers, vertelt de tentoonstelling over de vrijzinnige en creatieve stad waar alles kan. En over de excentrieke modestad die Amsterdam daardoor werd. Centraal thema is hoe vrijheid, maar ook onvrijheid, het modebeeld door de eeuwen heen bepaalden. Als in een tijdscapsule struinen de bezoekers door de stad, langs bekende plekken als de Dam, de Zeedijk, de Oostelijke Handelskade en het Vondelpark. Ook komen thematische passages over de Nederlandse modestad aan bod. Zo wordt het uitgaansleven belicht vanaf de roaring twenties en komen de extravagante stijlen van de RoXY en club iT weer tot leven. Op een sensationele catwalk prijkt iconische haute couture terwijl de historische kleding schittert in de oude wereld van de Amsterdamse modepaleizen. Ook revolutionaire modetrends, zoals de ministijl van Mary Quant, krijgen een plek naast andere modestijlen die voortkwamen uit viering en protest, zoals hippie en punk. En Amsterdam wordt als Denim Capital belicht – de bakermat van vele bekende jeansmerken. Ruim zes maanden lang wordt de eeuwenoude kerk omgetoverd tot toonaangevend ‘modehuis’.

MAISON AMSTERDAM toont historische topstukken uit de modecollectie van het Amsterdam Museum in combinatie met een grote variatie aan hedendaags design. Van bekende couturiers uit de vorige eeuw als Dick Holthaus, Edgar Vos, Frank Govers, Frans Molenaar en Max Heymans tot ontwerpers van nu met internationale faam, zoals Bas Kosters, Iris van Herpen, Jan Taminiau, Viktor & Rolf en vele anderen. Ook krijgt de nieuwe generatie een prominente plek met ontwerpers als Amber Jae Slooten, Karim Adduchi, Ninamounah en Patta. Nadruk komt te liggen op de individuele kledingstukken die ieder een eigen verhaal vertellen over vrijheid en onvrijheid, door de ogen van de ontwerper of juist de drager. Nauw verbonden met actuele thema’s als duurzaamheid, gender en diversiteit in de breedste zin van het woord. De tentoonstelling zou oorspronkelijk in september 2020 opengaan, maar is toen met een jaar uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. MAISON AMSTERDAM is te zien vanaf zaterdag 18 september 2021 tot en met zondag 3 april 2022.